Предмет 020 - Пуномоћ за имовинско-правне послове

Отвори оригинални Дигитални објект

Подручје идентификације

Сигнатура

BA ARSBL 0204–020

Назив јединице описа

Пуномоћ за имовинско-правне послове

Датум(и)

  • 1880 (Креирање)

Ниво описа

Предмет

Обим и носач записа

1/2 листова/страница

Подручје контекста

Назив/Име ствараоца архивске грађе

Назив/Име ствараоца архивске грађе

Историјат фонда

Преузимање грађе

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Овлашћење, пуномоћ из 1880. године, којом Мехмед Хилми-ефендија, син Екић Мустафа-аге, сина Мехмед-ефендије, генералног секретара санџака Садухан у вилајету Ајдин и бившег шефа канцеларије Боснског вилајета, опуномоћује своју браћу Абдулаха и Ахмеда, да могу у његово име вршити све имовинскоправне послове у вези са његовим насљедством од оца и сестре по оцу Џевахире. На врху документа је кадијин мухур и потпис Сејди Ахмед Бехај. На дну документа су потписи свједока.

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Допуне

Систем сређивања

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Услови умножавања

Језик грађе

Писмо грађе

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтјеви

Оригинал, писан ручно мастилом, оштећен.

Информативна средства

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Сродни описи

Подручје напомена

Алтернативни идентификатор(и)

Сигнатура регеста

9

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Подручје контроле описа

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Статус

Ниво детаљности

Датуми стварања, ревизије, отписа

Језик(ци)

Писмо(а)

Извори

Дигитални објект (Спољашњи URI) подручје права

Дигитални објект (Упутница) подручје права

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места