Приказивање 719 резултата

Архивски опис
Само описи највишег нивоа
Приказ штампања Види:

44 резултата са дигиталним објектима Прикажи резултате са дигиталним објектима

Збирка фотографија: албуми

 • BA ARSBL 0205A
 • Збирка

Збирку чине фотографије садржане у албумима, а њихов је садржај разновстан: од политичке историје, преко различитих догађаја до приказа школа, предузећа и архитектонских остварења. Највећи дио се односи на Бањалуку и/или Босанску Крајину у времену...

Архив Босанске Крајине

Државна трговачка академија

 • BA ARSBL 0616
 • Фонд
 • 1931 - 1951

У фонду су сачуване књиге: општи прозивници, уписнице и књига завршних испита Државне трговачке академије у Брчком и Државне трговачке академије у Бањалуци.

Трговачка академија Бањалука

Скупштина среза Бањалука

 • BA ARSBL 0099
 • Фонд
 • 1945 - 1966

Фонд Скупштина среза Бањалука садржи податке о нормализацији живота послије ослобођења Бањалуке и поправци порушених објеката, раду школа, организацији аналфабетских течајева, здравственој заштити, материјалној помоћи сиромашним, утврђивању ратних...

Скупштина среза Бањалука

Мјесни народни одбор Подлипци

 • BA ARSBL 0186
 • Фонд
 • 1945–1952

У фонду је сачувана преписка између овог одбора и СНО Јајце која се односи на расподјелу додјељених контингената робе, организацију разних акција, давање података за лица која се траже преко организације Црвеног крста, попис ратне штете, одржавањ...

Мјесни народни одбор Подлипци

Војно тужилаштво Војске Републике Српске

 • BA ARSBL 0597
 • Фонд
 • 1992-2000

Aрхивску грађу чини: преписка између Војног тужилаштва Војске Републике Српске и основних војних тужилаштава, Главног штаба Војске Републике Српске, Врховног војног суда и Министарсва одбране, извјештаји о раду основних војних тужилаштава у Бањал...

Војно тужилаштво Војске Републике Српске

Народни одбор општине Хрваћани

 • BA ARSBL 0124
 • Фонд
 • 1955 - 1958

Фонд НОО Хрваћани садржи сједничке материјале НОО Хрваћане. Сачуван је попис одборника из 1955, рјешења о додјели зграда и земљишта из општенародне имовине земљорадничким задругама, појединцима, рјешења о оснивању Осмогодишње школе, Библиотеке и В...

Народни одбор општине Хрваћани

Народни одбор општине Козарац

 • BA ARSBL 0128
 • Фонд
 • 1952 - 1963

У фонду НОО Козарац су сачувани записници, одлуке и рјешења са сједница НОО Козарац, спискови: лица чија је земља конфискована, експроприсана, села и засеока, избјеглица, газдинстава, задружних и трговачких предузећа, лица учлањених у земљорадни...

Народни одбор општине Козарац

Народни одбор општине Љубија

 • BA ARSBL 0134
 • Фонд
 • 1952–1962

У фонду НОО Љубија се налазе записници, рјешења и одлуке са сједница НОО Љубија и савјета, спискови одборника и верификација мандата, зборови бирача, прописи и упутства, статути и правилници, извјештаји о раду, буџет и финансијски планови и завршн...

Народни одбор општине Љубија

Општинска комисија за ратне злочине Пискавица

 • BA ARSBL 0071
 • Фонд
 • 1945

Грађа је непотпуна, а чине је записници о исказу оштећених. Записници су састављени у једном примјерку, а писани су руком на папиру различитог квалитета и величине, најчешће дрвеном оловком, ћирилицом на српскохрватском језику. Записници су физичк...

Општинска комисија за утврђивање ратних злочина окупатора и њихових помагача Пискавица

Збирка архивских преслика

 • BA ARSBL 0630
 • Збирка

Збирка садржи преслике односно папирне копије архивског материјала из других архивских институција.

Архив Републике Српске

Народни одбор општине Крупа на Врбасу

 • BA ARSBL 0132
 • Фонд
 • 1952–1962

У фонду су сачуване књиге, повјерљива и општа архива, матична архива, записници са сједница Народног одбора Крупа, списи о старатељству, купопродајни и даровни уговори, платни спискови, буџет, завршни рачун, друштвени план, пројектна документациј...

Народни одбор општине Крупа на Врбасу

Народни одбор општине Србац

 • BA ARSBL 0148
 • Фонд
 • 1956–1958

У фонду НОО Србац су сачувани сједнички материјали: записници, одлуке и рјешења са сједница НОО Србац. Најзначајнија рјешења су о оснивању: школа, Здравствене станице, Антитуберкулозног диспанзера, Народне библиотеке, Општинске комуналне банке, са...

Народни одбор општине Србац

Народни одбор општине Сански Мост – град

 • BA ARSBL 0448
 • Фонд
 • 1945-1955

Фонд НОО Сански Мост чине строго повјерљиви, повјерљиви и општи списи.Сачувани су сједнички материјали, документација о колонизацији, инвестиције и пројекти, платни спискови службеника, досијеа службеника, документација о оснивању и раду сељачких...

Народни одбор општине Сански Мост – град

Народни одбор општине Челинац

 • BA ARSBL 0153
 • Фонд
 • 1955–1958

У фонду НОО Челинац су сачувани сједнички материјали: записници, одлуке и рјешења са сједница НОО. Најзначајније сачуване одлуке су о унутрашњој организацији управних органа, оснивању Народне библиотеке, рјешење о додјели и замјени земљишта из опш...

Народни одбор општине Челинац

Народни одбор општине Шипраге

 • BA ARSBL 0151
 • Фонд
 • 1955–1958

У фонду НОО Шипраге су сачувани сједнички материјали: записници, одлуке и рјешења са сједница НОО Шипраге. Најзначајније сачуване одлуке су о унутрашњој организацији управних органа, оснивању Народне библиотеке, рјешење о додјели и замјени земљишт...

Народни одбор општине Шипраге

Народни одбор општине Шибовска

 • BA ARSBL 0150
 • Фонд
 • 1955–1958

У фонду НОО Шибовска су сачувани сједнички материјали: записници, одлуке и рјешења са сједница НОО Шибовска. Најзначајније сачуване одлуке су о завођењу мјесног самодоприноса по селима за изградњу далековода Прњавор –Шибовска, о броју школских одб...

Народни одбор општине Шибовска

Народни одбор општине Прњавор

 • BA ARSBL 0142
 • Фонд
 • 1955–1963

У фонду НОО Прњавор се налазе записници, рјешења и одлуке са сједница НОО Прњавор и савјета, статут општине, рјешења о оснивању, припајању и укидању основних школа, рјешења о додјели земљишта на коришћење из општенародне имовине,одлуке о давању с...

Народни одбор општине Прњавор

Народни одбор општине Приједор

 • BA ARSBL 0141
 • Фонд
 • 1955–1962

У фонду НОО Приједор се налазе записници, рјешења и одлуке са сједница НОО Приједор и савјета, спискови одборника и верификација мандата, зборови бирача, прописи и упутства, статути и правилници, извјештаји о раду, друштвени план, буџет и финансиј...

Народни одбор општине Приједор

Народни одбор општине Подмилачје

 • BA ARSBL 0139
 • Фонд
 • 1952–1955

У фонду НОО Подмилачје који је фрагментално сачуван, налази се регистар одлука и других прописа НОО Подмилачје, бирачки спискови, преписка са Среским одбором социјалистичког савеза, документација о формирању Комисије за културно просвјетни рад у 1...

Народни одбор општине Подмилачје

Народни одбор општине Омарска

 • BA ARSBL 0136
 • Фонд
 • 1952–1962

У фонду НОО Омарска који је фрагментално сачуван, налазе се рјешења о стављању малољетника под старатељство, рјешења о разрјешењу дужности стараоца над малољетним лицима, платне листе, рјешеља о додјели социјалне помоћи, спискови стипендија и соц...

Народни одбор општине Омарска

Народни одбор општине Лакташи

 • BA ARSBL 0133
 • Фонд
 • 1955-1958

У фонду НОО Лакташи се налазе записници, рјешења и одлуке са сједница НОО Лакташи као што су рјешења о: именовању секретара НОО Лакташи, управитеља народних основних школа,управника земљорадничких задруга, занатских и трговачких птедузећа, бањско-...

Народни одбор општине Лакташи

Резултати 1 до 25 од 719