Фонд 0605 - Скупштина општине Бањалука

8. сједница Скупштине општине 9. сједница Скупштине општине 10. сједница Скупштине општине 11. сједница Скупштине општине 12. сједница Скупштине општине 13. сједница Скупштине општине 15. сједница Скупштине општине 16. сједница Скупштине општине 17. сједница Скупштине општине 18. сједница Скупштине општине 19. сједница Скупштине општине 20. сједница Скупштине општине 21. сједница Скупштине општине 2. сједница Општинског вијећа 3. сједница Општинског вијећа 4. сједница Општинског вијећа 6. сједница Општинског вијећа 4. сједница Вијећа радних заједница 5. сједница Вијећа радних заједница 6. сједница Вијећа радних заједница 22. сједница Скупштине општине 23. сједница Скупштине општине 24. сједница Скупштине општине 25. сједница Скупштине општине 26. сједница Скупштине општине
Резултати 1 до 25 од 150 Прикажи све

Подручје идентификације

Сигнатура

BA ARSBL 0605

Назив јединице описа

Скупштина општине Бањалука

Датум(и)

  • 1963 - 1970 (Сакупљање)
  • 1963 - 1997 (Креирање)

Ниво описа

Фонд

Обим и носач записа

170 дужних метара

Подручје контекста

Назив/Име ствараоца архивске грађе

(1963-1997)

Историјат ствараоца

Историјат фонда

Преузимање грађе

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

У фонду се налази разноврстан материјал који је настао у вези са свим пословима локалне самоуправе на подручју општине Бањалука у периоду од оснивања Скупштине општине као новог органа са новом, широм територијалном надлежношћу. Документацију фонда чине сједнички материјали Скупштине општине и конститутивних вијећа, са пратећим прилозима, преписка, анализе, елаборати, пројектна документација, рјешења и одлуке у вези са свим пословима у надлежности локалне самоуправе и друго. Садржај материјала односи се на све сегменте локалне управе и друштвеног живота, укључујући управне процесе, изборе, привреду, школство, урбанизам, здравство, инспекцијски надзор, регулацију грађевинске дјелатности, комуналну инфраструктуру и друго.

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Допуне

Систем сређивања

Фонд је сређен регистратурски са већински сачуваном структуром, што подразумијева груписање по годинама а у оквиру године по врсти материјала или другом начину груписања. Изузетак представљају грађевински пројекти са сродном документацијом (грађевинске и употребне дозволе и други пратећи материјали), који се налазе у процесу архивистичког сређивања у склопу посебне, издвојене серије.

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Услови умножавања

Језик грађе

Писмо грађе

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтјеви

Информативна средства

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Сродни описи

Подручје напомена

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Подручје контроле описа

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Статус

Ниво детаљности

Датуми стварања, ревизије, отписа

Језик(ци)

Писмо(а)

Извори

Дигитални објект (Главни документ) подручје права

Дигитални објект (Упутница) подручје права

Дигитални објект (Умањени приказ) подручје права

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места