Кутија 0001 - општи списи

Подручје идентификације

Сигнатура

BA ARSBL 0092–0001

Назив јединице описа

општи списи

Датум(и)

  • 1941-1944 (Креирање)

Ниво описа

Кутија

Обим и носач записа

Подручје контекста

Назив/Име ствараоца архивске грађе

Историјат фонда

Преузимање грађе

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Списи са дјеловодним бројем
1. Проглас Хрватског црвеног крижа - Средишњице Загреб од 15. маја 1941. године; број 779/41; 1 лист; латиница;
2. Списак чиновника одјела - Ликвидатор бивше Врбаске бановине учлањених у Друштво Хрватског црвеног крижа; број 870/41; 1 лист; латиница;
3. Признаница за новац подигнут из благајне за куповину цигарета рањеницима; број 980/41; 1 лист; латиница;
4. Одобрење средстава намјењених за куповину намирница избјеглицама; број 1031/41; 1 лист; латиница;
5. Прослава Тједна црвеног крижа од 12. до 18. октобра 1941. године; број 1076/41; 9 листова; латиница;
6. Окружница Хрватског црвеног крижа – Средишњице Загреб о организацији Хрватског црвеног крижа; број 1079/41; 2 листа; латиница;
7. Исказ частника, дочастника и државних мајстора 7. топничког одјела који су платили чланарину за Црвени криж; број 1089/41; 2 листа; латиница;
8. Положница за посуђени новац Великом жупану Сана и Лука; број 1140/41; 1 лист; латиница;
9. Обавијест Хрватског Црвеног крижа - Жупског одбора Бањалука Женској стручној школи I у Бањалуци о начину расподјеле прикупљене чланарине; број 162/42; 1 лист: латиница;
10. Захвалница Хрватског црвеног крижа - Жупског одбора Бањалука Набављачкој задрузи у Бањалуци за послатих 100 кг брашна намјењених избјеглицама; број 168/42; 1 лист; латиница;
11. Рачун за купљену постељину; број 321/41; 1 лист; латиница;
12. Допис Хрватског црвеног крижа - Средишњица Загреб о организацији Хрватског црвеног крижа; број 399/42; 1 лист; латиница;
13. Окружница Хрватског црвеног крижа - Средишњица Загреб о оснивању прихватних постаја; број 454/42; 1 лист; латиница;
14. Исказ чланова Хрватског црвеног крижа у Државној мјешовитој грађанској школи у Бањалуци и Котарској области Бањалука; број 618/42; 2 листа; латиница;
15. Потврда Државне болнице Бањалука за преузете ствари од Хрватског црвеног крижа - Жупског одбора Бањалука; број 24/43; 1 лист; латиница;
16. Потврда Хрватског црвеног крижа - Жупског одбора Бањалука о пријему одјеће од Женске стручне школе I из Бањалуке; број 36/43; 1 лист; латиница;
17. Достава убране чланарине Посебничке женске реалне гимназије и Опће ниже средње школе Сестара драгоцјене крви Исусове у Бањалуци; број 40/43; 2 листа; латиница;
18. Обавијест Хрватског црвеног крижа - Жупског одбора Бањалука о слању новца Средишњици Загреб; број 63/43; 1 лист; латиница;
19. Одобрење обрачуна за 1942. годину Хрватског црвеног крижа - Жупског одбора Бањалука; број 82/43; 1 лист; латиница;
20. Потврда Хрватског црвеног крижа - Градског одбора Бањалука о пријему блокова чланских исказница испоручених од Хрватског црвеног крижа -Жупског одбора Бањалука; број 87/43; 1 лист; латиница;
21. Попратни акт Хрватског црвеног крижа - Жупског одбора Бањалука упућен Средишњици Загреб; број 93/43; 1 лист; латиница;
22. Положница Стипе Куртовића за упитни арак; број 107/43; 1 лист; латиница;
23. Молба Хрватског црвеног крижа - Жупског одбора Бањалука Средишњици Загреб за обавјештење о могућности слања пакета интернирцима у Италију; број 108/43; 1 лист; латиница;
24. Молба Хрватског црвеног крижа - Жупског одбора Бањалука Жупској редарственој области у Бањалуци за издавање дозволе за одржавање концерта; број 109/43; 1 лист; латиница;
25. Молба Хрватског црвеног крижа - Жупског одбора Бањалука Хрватском државном казалишту у Бањалуци да резервише просторије за одржавање концерта; број 111/43; 1 лист; латиница;
26. Молба Хрватског црвеног крижа - Жупског одбора Бањалука Равнатељству државног рудника за одобрење двије тоне угља; број 112/43; 1 лист; латиница;
27. Обавјештење Хрватског црвеног крижа - Жупског одбора Бањалука Мјестном заповједништву о отказивању концерта; број 120/43; 1 лист; латиница;
28. Молба Хрватског црвеног крижа – Жупског одбора Бањалука Равнатењству Државне болнице за поврат рубља и постељине; број 128/43; 2 лист; латиница;
29. Обавјештење Хрватског црвеног крижа – Жупског одбора Бањалука Хрватском црвеном крижу - Градском одбору у Бањалуци о именовању нових одборника; број 135/43; 1 лист; латиница;
30. Попратни акт Котарске области Сански Мост; број 190/43; 1 лист; латиница;
31. Потврда о пријему хране од Хрватског црвеног крижа - Жупског одбора Бањалука; број 198/43; 1 лист; латиница;
32. Потврда о пријему бијелог брашна за прављење колача рањеницима од Хрватског црвеног крижа - Жупског одбора Бањалука; број 199/43; 1 лист; латиница;
33. Списак учитељица и учитеља државних пучких школа Котар Бањалука учлањених у Хрватски црвени криж; број 203/43; 2 листа; латиница;
34. Молба Домобранске болнице Бањалука Хрватском црвеном крижу - Жупском одбору Бањалука за додјелу рубља; број 212/43; 2 листа; латиница;
35. Молба Домобранске болнице Бањалука Хрватском црвеном крижу - Жупском одбору Бањалука за додјелу новчане помоћи добровољним болничаркама; број 219/43; 1 лист; латиница;
36. Попратни акт Хрватског црвеног крижа - Жупског одбора Бањалука упућен Средишњици Загреб; број 223/43; 1 лист; латиница;
37. Поштански трошак новчаних пошиљки за трећи и четврти мјесец 1943. године; број 225/43; 1 лист;
38. Намира Хаве Бахтијаревић за примљени новац из благајне Хрватског црвеног крижа - Жупског одбора Бањалука за рад у Државној билници; број 226/43; 1 лист; латиница;
39. Овлашћење благајнику Јерониму Гекинеу за подизање новца у Државном вјересијском заводу - Подружница Бањалука; број 230/43; 1 лист; латиница;
40. Молба Цилке Греговић Хрватском црвеном крижу - Жупском одбору Бањалука за додјелу једнократне помоћи; број 231/43; 2 листа; латиница;
41. Намира за примљени новац из благајне Хрватског црвеног крижа - Жупског одбора Бањалука; број 232/43; 2 листа; латиница;
42. Молба Хрватском црвеном крижа - Жупском одбору Бањалука за додјелу помоћи ради болести; број 233/43; 1 лист; латиница;
43. Намира за примљени новац из благајне Хрватског црвеног крижа - Жупског одбора Бањалука; број 241/43; 1 лист; латиница;
44. Намира за примљени новац из благајне Хрватског црвеног крижа - Жупског одбора Бањалука; број 244/43; 1 лист; латиница;
45. Намира Анте Кесеровића, ратног озљедника, за примљени новац из благајне Хрватског црвеног крижа- Жупског одбора Бањалука; број 251/43; 1 лист; латиница;
46. Потврда о слању новца Средишњици Загреб; број 252/43; 1 лист; латиница;
47. Потврда о плаћању Поштанском уреду Бањалука; број 253/43; 1 лист; латиница;
48. Окружница Хрватског црвеног крижа - Средишњег уреда у Загребу којом даје упуте о даљем раду; број 256/43; 2 листа; латиница;
49. Обрачун средстава дозначених од Хрватског црвеног крижа - Средишњица Загреб; број 257/43; 2 листа; латиница
50. Потврда о слању новца Хрватском црвеном крижу - Средишњици Загреб; број 258/43; 1 лист; латиница;
51. Потврда о слању новца Хрватском црвеном крижу - Средишњици Загреб за упитни арак Бисере Кушмић; број 262/43; 1 лист; латиница;
52. Платни исказ канцеларијског особља Хрватског црвеног крижа - Жупског одбора Бањалука за мај 1943. године; број 268/43; 1 лист; латиница;
53. Положница о предаји новца благајни Хрватског црвеног крижа - Жупског одбора Бањалука на име отплате подигнутог зајма ; број 269/43; 1 лист; латиница;
54. Молба за новчану помоћ Филиповић Алије, избјеглице из Јајца; број 270/43; 2 листа; латиница;
55. Обавијест Хрватског црвеног крижа - Жупског одбора Бањалука упућен Домобранској болници у Бањалуци о слању одјеће и покривача за рањенике; број 273/43; 2 листа; латиница;
56. Положница о предаји новца благајни Хрватског црвеног крижа - Жупског одбора Бањалука; број 275/43; 1 лист; латиница;
57. Намира за примљени новац из благајне Хрватског црвеног крижа - Жупског одбора Бањалука; број 276/43; 1 лист; латиница;
58. Окружница Хрватског црвеног крижа - Средишњице Загреб о окупљању што већег броја чланова; број 280/43; 1 лист; латиница;
59. Намира за примљени новац из благајне Хрватског црвеног крижа - Жупског одбора Бањалука намјењен болесној и сиромашној особи; број 283/43; 2 листа; латиница;
60. Намира за примљени новац из благајне Хрватског црвеног крижа - Жупског одбора Бањалука одобрен слијепој особи; број 295/43; 1 лист; латиница;
61. Питање Хрватског црвеног крижа- Жупског одбора Бањалука Средишњици Загреб о могућности слања писама у Сједињене Америчке Државе; број 390/43; 1 лист; латиница;
62. Намира Књижаре Звонимир Јовић за примљени новац из благајне Хрватског црвеног крижа – Жупског одбора Бањалука за подмирење рачуна; број 393/43; 1 лист; латиница;
63. Одговор Илији Прањићу на његову упитницу; број 394/43; 1 лист; латиница;
64. Потрага за Маријом и Фрањом Жагар из Бањалуке; број 414/43; 1 лист; латиница;
65. Потрага за Мујом Календером, избјеглицом из Ливна; број 413/44; 1 лист; латиница;

Списи без броја
66. Записник са свечане сједнице Одбора поводом прославе годишњице проглашења Независне Државе Хрватске 9. априла 1942. године; 1 лист; латиница;
67. Рачун Грађевинског предузећа Јос. Соравиа Бањалука за испоручену робу: 17. априла 1942. година; 1 лист; латиница;
68. Допис Домобранске болнице Бањалука о потреби за радом добровољних болничарки; 5. јануара 1943. година; 2 листа; латиница;
69. Рачун за тисканице; 28. марта 1943. година; 1 лист; латиница;
70. Позив за сједницу Хрватског црвеног крижа - Жупског одбора Бањалука заказану 30. јула 1943. године; 1 лист; латиница;
71. Молбе грађана за додјелу помоћи у 1944. години; 15 листова; латиница

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Допуне

Систем сређивања

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Услови умножавања

Језик грађе

Писмо грађе

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтјеви

Информативна средства

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Сродни описи

Подручје напомена

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Подручје контроле описа

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Статус

Ниво детаљности

Датуми стварања, ревизије, отписа

Језик(ци)

Писмо(а)

Извори

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места