Жупски одбор Хрватског црвеног крижа Бањалука

Подручје идентификације

Врста ентитета

Званични облик назива/имена

Жупски одбор Хрватског црвеног крижа Бањалука

Упоредни облик(ци) назива/имена

Стандардизована форма(е) назива/имена према другим правилима.

Други облик(ци) назива/имена

Идентификатори за правна лица

Подручје описа

Датуми постојања

1941-1945

Историјат

Мјеста

Правни статус

Функције, занимања и активности

Према члану 6 Пословника Друштва Хрватски црвени криж задаци Жупског одбора били су:

 • вођење очевидности о постојећим градским и мјесним одборима на подручју велике жупе, њиховом чланству, њиховој имовини и њиховом раду;
 • вршење надзора над пословањем подручних градских и мјесних одбора;
 • оснивање нових градских и мјесних одбора;
 • управљање друштвеном имовином која му је повјерена;
 • управљање свим друштвеним пословима на подручју велуке жупе по постојећим прописима и упутама средишњег управног, извршног и надзорног одбора;
 • састављење плана и програма друштвеног рада за подручје велике жупе;
 • састављање годишњег извјештаја о раду и пословању друштва на подручју велике жупе;
 • састав свог завршног рачуна и приједлoга прорачуна;
 • одлучивање о издацима у границама одобреног прорачуна и
 • преглед и одобрење завршних рачуна и приједлога завршних рачуна.

Надлежности/извори овлаштења

Унутрашња структура/генеалогија

Жупски одбори обавезно имају: господарско – финансијски одсјек, здравствени одсјек и одсјек за младеж.
Жупски одбор чине повјереник и 12-16 чланова. Одбор између себе бира замјеника повјереника, тајника и благајника, а према потреби и њихове замјенике.

Општи контекст

Подручје веза/односа

Подручје приступних тачака.

Занимања

Подручје контроле

Идентификатор нормативног записа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Статус

Ниво детаљности

Датуми креирања, измене или брисања

Језик(ци)

Писмо(а)

Извори

Напомене о одржавању

 • Међумеморија

 • Извези

 • EAC