Просвјетне установе

Таксономија

Код

Напомена(е) о оквиру

Напомена(е) о извору

Напомену(е) о приказу

Хијерархијски термини

Просвјетне установе

Еквивалентни термини

Просвјетне установе

Сродни термини

Просвјетне установе

41 Резултатa за Просвјетне установе

41 резултата у директној вези Искључи уже термине

Нижа женска стручна домаћичка школа Бањалука

  • BA ARSBL 0011
  • Фонд
  • 1913 - 1956

Овај фонд садржи грађу неколико ранијих реорганизованих женских школа укључујући Народне више дјевојачке, Земаљске женске стручне и Државне женске стручне. Уз књиге које су већином протоколи, записници испита, сједнички каталози и дневници, чува с...

Нижа женска стручна домаћичка школа Бањалука

Трећа народна основна школа Бањалука

  • BA ARSBL 0012
  • Фонд
  • 1880 - 1944

Фонд садржи списе, између осталог, молбе за материјалну помоћ ученицима, расписе и наредбе у вези са школама, извјештаје о похађању школе, распореде испита, записнике наставничких сједница, опомене и награђивање ученика, разна упутства о вођењу на...

Трећа народна основна школа Бањалука

Народна основна школа Ивањска

  • BA ARSBL 0013
  • Фонд
  • 1902 - 1955

Грађа фонда сачињена је од дјеловодних списа. Они обухватају већи дио процеса управљања школом, укључујући прописе о школском реду и понашању ученика, расписе виших инстанци и органа, извјештаје и записе о условима рада и ученичком успјеху и влада...

Трећа народна основна школа Бањалука

Резултати 1 до 25 од 41