Културно-просвјетна заједница среза Бањалука

Подручје идентификације

Врста ентитета

Правно лице

Званични облик назива/имена

Културно-просвјетна заједница среза Бањалука

Упоредни облик(ци) назива/имена

Стандардизована форма(е) назива/имена према другим правилима.

Други облик(ци) назива/имена

 • Културно-просвјетног вијећа среза Бањалучког

Идентификатори за правна лица

KPZSBL

Подручје описа

Датуми постојања

1960-1966

Историјат

Ради превазилажења неких слабости у култури, Срески одбор Социјалистичког савеза радног народа Бањалука донио је на својој сједници 1. фебруара 1960. одлуку о оснивању Културно-просвјетног вијећа среза Бањалучког.
Оснивачка скупштина Културно-просвјетног вијећа среза Бањалучког одржана је 29. априла 1960. у Бањалуци. На скупштини је анализирано цјелокупно стање културног-просвјетног рада на подручју среза и указано на проблеме и тешкоће. Закључено је да треба формирати једно друштвено тијело који ће у срезу стално пратити и анализирати културно-просвјетну активност, те преко једне широке трибине ангажовати већи број људи у усмјеравању културне активности и рјешавању проблема на том плану. Такво тијело је требало да буде новоформирано Културно-просвјетно вијеће среза Бањалучког.
Културно-просвјетно вијеће среза Бањалучког је друштвена организација која усмјерава, усклађује и подстиче активност културно-просвјетних и умјетничких организација, установа, удружења и друштава и ради на развијању културно-просвјетног рада на подручју среза. Културно-просвјетно вијеће се својим радом уклапало у дјелатност Културно-просвјетног вијећа (КПВ) Босне и Херцеговине, те свој рад усклађивао са Статутом, одлукама и препорукама КПВ Босне и Херцеговине.
Почетком 1963. године дошло је до територијалног проширења среза Бањалука. На скупштини КПВ новог Бањалучког среза 19. априла 1963. донесена је одлука о промјени имена Среског културно-просвјетног вијећа у Културно-просвјетну заједницу среза Бањалучког.Током развитка народне власти, дошло се до сазнања да срезови са функцијама које су вршили, коче развој општина као основне друштвено-политичке заједнице, те је 1966. донесена Одлука о проглашењу уставног закона о укидању срезова. Срез Бањалука престао је са радом 30. јуна 1966, а послови из његове надлежности пренесени су у надлежност општинских скупштина, односно републичких органа власти. Ликвидациона комисије радила је од 1. јула 1966. до краја исте године. Укидањем среза, дошло је до укидања и Културно-просвјетне заједнице. Из записника о примопредаји архивске грађе може се видјети да је КПЗ радила до средине 1966. годин

Мјеста

Правни статус

Функције, занимања и активности

Културно-просвјетна заједница среза Бањалучког је истакла као приоритетне задатке:

 • формирање културно-просвјетних вијећа у општинама;
 • формирање среског и општинских друштвених фондова за културу;
 • спровођење принципа дохотка у култури;
 • уклањање диспропорције у давањима за масовну и професионалну културу;
 • израда перспективног седмогодишњег плана развитка културе у општинама;
 • развој културно-просвјетног рада у неразвијеним општинама;
 • формирање културно-просвјетних центара у мјесним заједницама;
 • ликвидацију неписмености;
 • пропаганду књиге,
 • развој аматерске културно-умјетничке дјелатности;
 • побољшање културно-забавног живота и
 • борбу против негативних појава у култури

Ради спровођења одређених задатака по појединим областима Предсједништво је формирало:

 • Комисију за умјетнички аматеризам,
 • Комисију за културно-забавни живот,
 • Комисију за пропаганду књиге,
 • Комисију за образовање одраслих,
 • Комисију за филм и кинофикацију и
 • Комисију за професионално умјетничко стваралаштво

Надлежности/извори овлаштења

Унутрашња структура/генеалогија

Органи Културно-просвјетне заједнице били су:

 • Скупштина,
 • Предсједништво,
 • Надзорни одбор.

Општи контекст

Подручје веза/односа

Подручје приступних тачака.

Занимања

Подручје контроле

Идентификатор нормативног записа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Статус

Ниво детаљности

Датуми креирања, измене или брисања

Језик(ци)

Писмо(а)

Извори

Напомене о одржавању

 • Међумеморија

 • Извези

 • EAC