Кутија 0003 - сједнички материјали

Подручје идентификације

Сигнатура

BA ARSBL 0148–0003

Назив јединице описа

сједнички материјали

Датум(и)

  • 1959-1960 (Креирање)

Ниво описа

Кутија

Обим и носач записа

Подручје контекста

Назив/Име ствараоца архивске грађе

Историјат фонда

Преузимање грађе

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Посебне сједнице Општинског вијећа и Вијећа произвођача 1959. године
Одлука о давању сагласности на закључак збора бирача села Лилићи о завођењу мјесног самодоприноса 773/59. 26.08.1959. године
Одлука о оснивању пуне основне школе у Кукуљама 06.10.1959. године
Рјешење о продужењу статуса изградње Рудника и сепарације каолина „ Мотајица“ у изградњи Босански Кобаш 1065/59 17.11.1959. године
Одлука о утврђивању органа управе у НОО Србац 1100/59 15.12.1959. године
Заједничке сједнице Општинског вијећа и Вијећа произвођача 1959. године
Рјешење о именовању замјеника предсједника НОО Србац 634/59 07.07.1959.године
Рјешење о постављењу управника Земљорадничке задруге Босански Кобаш 629/59 07.07.1959. године
Програм развитка основних школа и план остваривања обавезног основног образовања на подручју НОО Србац од 1959. до 1971. године, 26.08.1959. године
Посебне сједнице Општинског и Вијећа произвођача 1960. година
Рјешење о оснивању радионе „ Кућна радиност“ у Српцу 227/60 28.03.1960. године
Рјешење о оснивању пекарске радње „ Клас“ у Српцу 227/60 28.03.1960. године
Рјешење о образовању ловишта „ Лилићи“ 143/60 28.03.1960. године
Одлука о давању сагласности на закљушак збора бирача села Повелич завођењу мјесног самодоприноса 313/60 29.04.1960. године
Одлука о давању сагласности на закључак збора бирача села Кладари о завођењу мјесног самодоприноса 780/60 10.10.1960. године

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Допуне

Систем сређивања

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Услови умножавања

Језик грађе

Писмо грађе

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтјеви

Информативна средства

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Сродни описи

Подручје напомена

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Подручје контроле описа

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Статус

Ниво детаљности

Датуми стварања, ревизије, отписа

Језик(ци)

Писмо(а)

Извори

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места