Приказивање 650 резултата

Архивски опис
Само описи највишег нивоа Српски
Приказ штампања Види:

41 резултата са дигиталним објектима Прикажи резултате са дигиталним објектима

Министарство информација Републике Српске

 • BA ARSBL 0584
 • Фонд
 • 1992 - 2000

Грађа фонда се састоји из рјешења о упису у регистар јавних гласила, рјешења о промјени података уписаних у регистар јавних гласила, рјешења о додјели фреквенција, кореспонденцију и дјеловодне списе, обавјештења мeдијима, одлука о одобравању средс...

Министарство информација Републике Српске

Министарство науке и културе Републике Српске

 • BA ARSBL 0583
 • Фонд
 • 1997 - 2002

Грађу фонда чине програми и извјештаји о раду установа културе, извјештаји о раду Министарства, извјештаји о културним манифестацијама, рјешења о именовању и постављењу директора и управних одбора установа културе, подаци о установама културе, спо...

Министарство науке и културе Републике Српске

Градски комитет Комунистичке партије Бањалука

 • BA ARSBL 0632
 • Фонд
 • 1945 - 1955

Грађу фонда чини разноврсна документација настала радом Градског комитета, укључујући извјештаје, инструкције, анализе, записнике, списе агитпропа, статистичке прегледе, спискове, кадровску документацију и друго. Поред записника самог Градског ком...

Градски комитет Комунистичке партије Југославије Бањалука

Окружни комитет Комунистичке партије Бањалука

 • BA ARSBL 0633
 • Фонд
 • 1945 - 1947

Фонд садржи разноврсну документацију насталу радом Окружног комитета, укључујући мноштво дописа, извјештаја, информација и анализа упућених од стране подређених среских и градских комитета с подручја тадашњег Округа Бањалука. Док су редовни извјеш...

Окружни комитет Комунистичке партије Југославије Бањалука

Резултати 1 до 25 од 650