Подсерија 19 - 4. сједница Општинског вијећа

Подручје идентификације

Сигнатура

BA ARSBL 0114–001-1957–19

Назив јединице описа

4. сједница Општинског вијећа

Датум(и)

 • 26. 12. 1957. (Креирање)

Ниво описа

Подсерија

Обим и носач записа

Подручје контекста

Назив/Име ствараоца архивске грађе

Историјат фонда

Преузимање грађе

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Записник 4. сједнице ОБ НООБЛ од 26. децембра 1957.г.
Одлуке, закључци и рјешења, прилог бр. 1 - 31.

 • Одлука о четвртим измјенама и допунама Одлуке о друштвеном плану Општине Бањалука за 1957.г, прилог бр. 1
 • Одлука о привременом финансирању потреба по буџету Општине Бањалука за период јануар-март 1958. г, прилог бр. 2
 • Одлука о образовању и раду Савјета за програм филмова, прилог бр. 3
 • Одлука о додјели зимске помоћи за 1957.г. материјално необезбјеђеним лицима на територији Општине Бањалука, прилог бр. 4
 • Рјешење о додјељивању новогодишњих награда службеницима и радницима Општинских државних органа и установа, прилог бр. 5
 • Рјешење о оснивању Центра за социјални рад у Бањалуци број: 18008/57 од 26. децембра 1957. г, прилог бр. 6
 • Рјешење о одобрење Рјешења о измјени чл. 4 и 10 Правилника о платама особља запосленог у Апотеци „Звијезда“ Бањалука ( и Закључак о измјени Правила о организацији и пословању), прилог бр. 7
 • Закључак о одобрењу Рјешења о измјени чл. 10 Правилника о платама особља запосленог у Апотеци „1.мај“ у Бањалуци, прилог бр. 8
 • Закључак о одобрењу Рјешења о измјени члана 4 и 10 Правилника о платама особља запосленог у Апотеци „Змијање“ Бањалука (и закључак о измјени Правила о организацији и пословању), прилог бр. 9
 • Закључак о одобрењу Рјешења о измјени члана 4 и 10 Правилника о платама особља запосленог у Апотеци „Здравље“ у Бањалуци ( и закључак о измјени Правила о организацији и пословању), прилог бр. 10
 • Рјешење о особравању правила Трговинске агенције среског задружног савеза у Бањалуци, прилог бр. 11
 • Рјешење о одобрењу IV измјене и допуне Правила предузећа „Врбас“ Бањалука, прилог бр. 12
 • Рјешење о одобравању измјена и допунА Правила предузећа за промет и прераду житарица „Житопродукт“ у Бањалуци, прилог бр. 13
 • Рјешење о одобравању измјена и допуна правила Творнице обуће „Босна“ Бањалука, прилог бр. 14
 • Рјешење о одобравању Правила Бироа за књиговодствене и административне услуге „Књиговођа“ у Бањалуци, прилог бр. 15
 • Правила о раду, организацији и пословању Центра за социјални рад Бањалука, прилог бр. 16
 • Рјешење о одобрењу заједничке одлуке радничких савјета о спајању занатских предузећа „Месар“ и „Месопромет“ Бањалука у „Месопроизвод“, прилог бр. 17
 • Рјешење о давању сагласности на инвестициони зајам из Општинског инвестиционог фонда угоститељским предузећима и радњама, прилог бр. 18
 • Рјешење о одобрењу инвестиционог зајма Творници кожа Бањалука из Општинског инвестиционог фонда, приког бр. 19
 • Рјешење о ослобађању обавезе издвајања доприноса за друштвени инвестициони фонд и буџет Задружне штедионице Бањалука, прилог бр. 20
 • Рјешење о давању гаранције Градској мљекари Бањалука на краткорочни кредит за прекомјерне залихе, прилог бр. 21
 • Рјешење о давању гаранције Трговинском предузећу „Ковина“ Бањалука на кредит за обртна средства, прилог бр. 22
 • Рјешење о давању гаранције на кредит за допунска обртна средства Градској мљекари Бањалука, прилог бр. 23
 • Рјешење о давању гаранције на кредит за допунска обртна средства Трговинском предузећу „Воћар“ Бањалука, прилог бр. 24
 • Рјешење о давању гаранцијена ликвидационои кредит обућарској радњи „Радник“ у ликвидацији Бањалука, прилог бр. 25
 • Рјешење о прихватању поклона Газић Дервиша из Бањалуке и Неслановић Мухибе из Јајца Општини Бањалуке, (зк.ул. бр. 3172, 3270 и 5887 к.о. Бањалука) број: 18788/1 од 26. 12.1957.г, прилог бр. 26
 • Рјешење о прихватању поклона Миљковић Симеуна, Шљивић Кристе и Бајић Босиљке из Бањалуке зк.ул.бр. 4922, к.о. БањалукаОпштини Бањалука, број: 17135/1, прилог бр. 27
 • Рјешење о одобрењу органа кориштења на некретнинама власништво општенародне имовине зк. ул. бр. 8, ко.о. Шарговац и зк.ул.бр. 101 и 127 к.о. Залужани, Државни воћни рсадник из Залужана, рј. бр:17467/1, прилог бр. 28
 • Рјешење о додјељивању земљишта на бесплатно трајно кориштење Пуцар Петру из Бањалуке (зк.ул.бр.6209 к.о. Бањалука к.ч. 642/18) рј.број: 8435/57, прилог бр. 29
 • Рјешење о проглашењу четири одјељења Основне школе „Петар Кочић“ за вјежбаоницу Учитељске школе Бањалука, прилог бр. 30
 • Рјешење о разрјешењу дужности директора Осмогодишње школе „Вук Караџић“ у Бањалуци и о постављању вршиоца дужности директора Осмогодишње школе „Вук Караџић“ Бањалука, прилог бр. 31.

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Допуне

Систем сређивања

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Услови умножавања

Језик грађе

Писмо грађе

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтеви

Информативна средства

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Сродни описи

Подручје напомена

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Подручје контроле описа

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Статус

Ниво детаљности

Датуми стварања, ревизије, отписа

Језик(ци)

Писмо(а)

Извори

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места