Подсерија 08 - 30. сједница Општинског вијећа

Подручје идентификације

Сигнатура

BA ARSBL 0114–001-1957–08

Назив јединице описа

30. сједница Општинског вијећа

Датум(и)

 • 30. 5. 1957. (Креирање)

Ниво описа

Подсерија

Обим и носач записа

Подручје контекста

Назив/Име ствараоца архивске грађе

Историјат фонда

Преузимање грађе

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Записник 30. сједнице ОБ НООБЛ од 30. маја 1957.г.
Одлуке, рјешења и закључци, прилог бр. 1-32, недостаје прилог бр. 6 и 21.

 • Одлука о организацији матичних подручја и вођењу матићних књига на подручју Општине Бањалука бр. 2106/1, прилог бр. 1
 • Одлуке о измјени Одлуке о кућном реду у згради НОО-е Бањалука, Одлука о измјени Одлуке о начину управљања стамбеним зградама на подручју општине Бањалуке) . прилог бр. 2
 • Одлука о настојнуцима зграде на територији Општине Бањалука, прилог бр. 3
 • Рјешење о измјени и допуни Рјешења о висини тржних и пијачних такса, цијенама тржних услуга и накнада за кориштење тржних објеката и уређења број 10911 од 30. децембра 1955.г, број: 8834/57, прилог бр. 4
 • Рјешење о одређивању цијена за кориштење земњишта на јавним површинама број: 8835/1-57, прилог бр. 5
 • Рјешење о допуни правила Тржне управе у Бањалуци, недостаје прилог бр. 6
 • Рјешење о овлаштењу предсједника НОО-е за склапање уговора о куповини некретнина за потребе Општине у сврху изградње осмогодишње школе у Бањалуци број: 8411/1 од 30. маја 1957, (зк.ул.бр. 257, к.ч. 74/7, к.ч.74/8), прилог бр. 7
 • Закњучак о одобрењу ванредног кредита из буџетске резерве по буџету Општине Бањалука за 1957. г. Народном позоришту Босанске Крајине у Бањалуци, прилог бр. 8
 • Закњучак о одобрењу ванредног кредита из буџетске резерве по буџету Општине Бањалука за 1957. г. Удружењу резервних официра у Бањалуци, прилог бр. 9
 • Закњучак о одобрењу ванредног кредита из буџетске резерве по буџету Општине Бањалука за 1957.г. за полагање гаранције на износ кредита Градске мљекаре, прилог бр. 10
 • Закњучак о одобравању зајма за инвестиције Занатском предузећу „Месар“ у Бањалуци из Општинског инвестиционог фонда, прилог бр. 11
 • Закњучак о давању гаранције за инвестициони кредит пословном савезу за биљну производњу „Пољопривредник“ у Бањалуци, прилог бр. 12
 • Закључак о давању гаранције за повећање кредита за обртна средства Занатском предузећу „Трудбеник“ у Бањалуци, прилог бр. 13
 • Закључак о давању гаранције за кредит за обртна средства Аутомеханичарској радњу „Аутосервиз“ у Бањалуци, прилог бр. 14
 • Закључак о давању гаранције по зајму за стамбену изградњу Управи стамбене заједнице у Бањалуци, прилог бр. 15
 • Закључак о давању гаранције по зајму за стамбену изградњу из средстава Републичког фонда за стамбену изградњу НРБИХ Грађевинском предузећу „Крајина“ из Бањалуке, прилог бр. 16
 • Закључак о давању гаранције по зајму за стамбену изградњу из средстава Републичког фонда за стамбену изградњу Жељњезничком транспортном предузећу – Сарајево, прилог бр. 17
 • Закључак о додјељивању земљишта на бесплатно трајно кориштење ради изградње стамбене зграде ( Пејаковић Марко и Пејаковић Милан из Бањалуке зк.ул.бр. 4725 к.о. Бањалука к.ч. 100/75), прилог бр. 18
 • Закључак о додјељивању земљишта на бесплатно трајно кориштење ради изградње стамбене зграде (Зец Драгољуб и Гајић Остоја из Бањалуке зк.ул.бр. 4109 к.о. Бањалука к.ч. 881/6), прилог бр. 19
 • Закључак о додјељивању земљишта на бесплатно трајно кориштење ради изградње стамбене зграде (Кечан Ђурађ и Кечан Сретко из Бањалуке зк.ул.бр. 2683 к.о. Бањалука к.ч. 625/9), прилог бр. 20
 • Закључак о додјељивању земљишта на бесплатно трајно кориштење ради изградње стамбене зграде, недостаје прилог бр. 21
 • Закључак о одобрењу Правила о организацији и пословању Апотеке „ Здравље“ у Бањалуци, прилог бр. 22
 • Закључак о одобрењу Правила о организацији и пословању Апотеке „ Звијезда“ у Бањалуци, прилог бр. 23
 • Закључак о одобрењу Правила о организацији и пословању Апотеке „ Змијање“ у Бањалуци, прилог бр. 24
 • Закључак о одобрењу Правила о организацији и пословању Апотеке „ 1.мај“ у Бањалуци, прилог бр. 25
 • Закључак о одобрењу Правилника о платама особља запосленог у Апотеци „Звијезда“ Бањалука, прилог бр. 26
 • Закључак о одобрењу Правилника о платама особља запосленог у Апотеци „Здравље“ Бањалука, прилог бр. 27
 • Закључак о одобрењу Правилника о платама особља запосленог у Апотеци „Змијање“ Бањалука, прилог бр. 28
 • Закључак о одобрењу Правилника о платама особља запосленог у Апотеци „1.мај“ Бањалука, прилог бр. 29
 • Закључак о одобрењу Правилника о платама особља запосленог у Апотеци „1.мај“ Бањалука, прилог бр. 29
 • Закључак о одобрењу Правилника о платама особља запосленог у Дјечијем вртићу и јаслицама у Бањалуци, прилог бр. 30
 • Закључак о одобрењу Правилника о платама особља запосленог код Студентско ђачке мензе у Бањалуци, прилог бр. 31
 • Закључак о давању гаранције Предузећу за превоз робе и путника „Аутопревоз“ Бањалука, прилог бр. 32.

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Допуне

Систем сређивања

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Услови умножавања

Језик грађе

Писмо грађе

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтеви

Информативна средства

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Сродни описи

Подручје напомена

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Подручје контроле описа

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Статус

Ниво детаљности

Датуми стварања, ревизије, отписа

Језик(ци)

Писмо(а)

Извори

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места