Подсерија 01 - 23. сједница Општинског вијећа

Подручје идентификације

Сигнатура

BA ARSBL 0114–001-1957–01

Назив јединице описа

23. сједница Општинског вијећа

Датум(и)

 • 31. 1. 1957. (Креирање)

Ниво описа

Подсерија

Обим и носач записа

Подручје контекста

Назив/Име ствараоца архивске грађе

Историјат фонда

Преузимање грађе

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Записник 23. сједнице ОВ НООБЛ од 31.јануара 1957.г.
Одлуке и закључци, прилог бр. 1-10, недостаје прилог бр. 1

 • Избор предсједавајућег Општинског вијећа за 1957 г, недостаје прилог бр. 1
 • Одлука о измјени одлуке о платама службеника Управе стамбене заједнице у Бањалуци, прилог бр. 2
 • Закључак о одобрењу зајма за инвестиције Предузећа „Житопродукт“, прилог бр. 3
 • Закључак о давању гаранције за кредит Земљорадничкој задрузи Залужани, прилог бр. 4
 • Закључак о повећању просјечних износа теренских додатака радницима и службеницима Предузећа „Електропренос“ из Сарајева, прилог бр. 5
 • Закључак о одобрењу измјена и допуна правила Предузећа дрвне индустрије „Врбас“, прилог бр. 6
 • Закључак о одобравању правила Угоститељске радње „Здрављак Соко“, прилог бр. 7
 • Закључак о одобравању правила Угоститељске радње „Здрављак Корзо“, прилог бр. 8
 • Закључак о одобравању правила Угоститељске радње Ресторан „Београд“, прилог бр. 9
 • Закључак о исплати новчане награде за неискоришћени годишњи одмор директора Градске мљекаре у Бањалуци, прилог бр.10

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Допуне

Систем сређивања

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Услови умножавања

Језик грађе

Писмо грађе

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтеви

Информативна средства

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Сродни описи

Подручје напомена

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Подручје контроле описа

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Статус

Ниво детаљности

Датуми стварања, ревизије, отписа

Језик(ци)

Писмо(а)

Извори

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места