Серија 475 - Пројекти санације и грађевинске дозволе 0405

Подручје идентификације

Сигнатура

BA ARSBL 0605–475

Назив јединице описа

Пројекти санације и грађевинске дозволе 0405

Датум(и)

 • 1970 (Креирање)

Ниво описа

Серија

Обим и носач записа

Подручје контекста

Назив/Име ствараоца архивске грађе

Историјат фонда

Преузимање грађе

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Дозволе за градњу:
_ Школа за радничка питања

 • Хемијска школа - нови дио
 • ОШ "И.Г. Ковачић"
 • ОШ "Карло Ролц" Шарговац
 • Виша педагошка школа
 • ОШ Борковићи
 • ОШ Мотике
 • ОШ "Касим Хаџић"- нови дио
 • ОШ "Ранко Шипка"- одјељење у Чесми
 • ОШ "И.Г.Ковачић"- доградња
 • Димњак фабрике целулозе
 • ОШ "Мирко Вишњић"
 • Технички факултет
 • Главни пројекат водовода и канализације за старо насеље Борик
 • Енергетски каблови у насељу Борик
 • Антисеизмичка санација са арматуром ОШ "Браћа Павлић"
 • Статички прорачун и изведбени нацрт Угоститељске школе
 • Пројекат санације ОШ "Мирко Вишњић"
 • ОШ у Страњанима
 • Средља поњопривредна техничка школа
 • Електромашински школски центар
 • ОШ "Заим Исаковић" Карановац
 • Средња техничка школа
 • ОШ са 12 учионица Крупа на Врбасу
 • Фискултурна сала и адаптација ОШ "Милан Радман"
 • Надоградња жупне цркве у Шимићима
 • Обрачуни санације сеоских ОШ
 • Собрание на град Скопје
 • Дом културе - пројекат
 • Пројекти санације сеоских ОШ
 • Електро и телег. инст. управне зграде Предузећа "1.мај" Бањалука
 • Водовод и канализација за доградњу ОШ "Браћа Павлић"
 • Обрачунска документација за стамбене зграде у Пискавици, Колима и Стричићима
 • Разни грађевински радови
 • Санација Школе за радничка занимања
 • Пројекти градских саобраћајница
 • Обрачунска документација за обнову
 • Санација Медицинског центра
 • Пројекат Творнице подних плочица
 • Пројекат истраживања подручја земљотреса
 • Централно гријање- Борик
 • Пројекат међународне техничке сарадње
 • Пројекат санације Бањалуке

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Допуне

Систем сређивања

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Услови умножавања

Језик грађе

Писмо грађе

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтеви

Информативна средства

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Сродни описи

Подручје напомена

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Подручје контроле описа

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Статус

Ниво детаљности

Датуми стварања, ревизије, отписа

Језик(ци)

Писмо(а)

Извори

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места