Серија 259 - Послови Савјета Радне заједнице 0106

Подручје идентификације

Сигнатура

BA ARSBL 0605–259

Назив јединице описа

Послови Савјета Радне заједнице 0106

Датум(и)

  • 1967 (Креирање)

Ниво описа

Серија

Обим и носач записа

Подручје контекста

Назив/Име ствараоца архивске грађе

Историјат фонда

Преузимање грађе

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Документација садржи одлуке, закључци и рјешења са сједница Савјета радне заједнице који се тичу питања радних односа и организације рада, додјеле станова и средстава за стамбену изградњу, именовање чланова комисија који се баве овим питањима, правилнике о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста, правилнике о средствима за рад и расподјели личних доходака, радним односима, школовању и стручном образовању радника, преглед надлежности инспекције, извјештај о раду органа управе и др.

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Допуне

Систем сређивања

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Услови умножавања

Језик грађе

Писмо грађе

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтеви

Информативна средства

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Сродни описи

Подручје напомена

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Подручје контроле описа

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Статус

Ниво детаљности

Датуми стварања, ревизије, отписа

Језик(ци)

Писмо(а)

Извори

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места