Фонд 0224 - Женски дом Средње економске школе Бањалука

Подручје идентификације

Сигнатура

BA ARSBL 0224

Назив јединице описа

Женски дом Средње економске школе Бањалука

Датум(и)

  • 1948–1953 (Креирање)
  • 1948–1953 (Сакупљање)

Ниво описа

Фонд

Обим и носач записа

2 кутије; 1 књига

Подручје контекста

Назив/Име ствараоца архивске грађе

(1948-1953)

Историјат ствараоца

Ђачки дом Министарства трговине и снадбјевања у Бањалуци почео је радити 1. 9. 1948. у саставу Државне трговачке академије. Био је смјештен у згради Друштва „Препород“ у Улици Џинића број 11 код Гимназије. Зграда са 12 просторија била је трошна, неусловна и слабо опремљена намјештајем. Закупнину је плаћало Министарство трговине и снадбјевања Босне и Херцеговине. У дому је било смјештено 96 ученица који су похађали трговачку академију, индустријску школу за обраду и прераду метала и државну средњу техничку школу. Из архивске грађе се може видјети да Дом почетком 1952. послује под називом Женски средњошколски ђачки дом Трговачке академије. Установа са самосталним финансирањем постаје средином 1952. и мијења име у Женски дом Средње економске школе под руководством Градског народног одбора Бањалука. Први управник Дома је била Нада Ковачевић, професор Трговачке академије од 1. 10. 1948. до 4. 11. 1949. Дужност је обављала хонорарно. Вукосава Смиљанић је била директор од 1. 9. 1949. до 30. 6. 1950, Станислава Валенчић од 1. 7. 1950. до 13. 12. 1950, Милица Врањешевић од 14. 12. 1950. до 17. 10. 1952. Послије ње управник дома био је Махмут Салчић до расформирања дома 1. 3. 1953.

Историјат фонда

Преузимање грађе

Фонд је преузет од Ђачког дома „Младен Стојановић“ Бањалука 1957. који је био смјештен у Алеји ЈНА (сада Алеја Светог Саве). Архивалије су пронађене на тавану бившег дома Средње економске школе у расутом стању.

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

У фонду су сачуване општи и персонални списи, спискови питомаца и платне листе. Архивска грађа пружа релевантне податке о животу питомица, опремљености дома, исхрани, структури и броју запослених, васпитно-образовном раду у дому, истовремено пружајући увид у дјеловање осталих ђачких домова послије Другог свјетског рата на подручју среза Бањалука, јер су мање-више сви дјеловали под истим условима и према истим важећим прописима. У архивској грађи могу се наћи и имена питомаца, спискови питомица по разредима и успјеху у школи.

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Поступак излучивања у Архиву није проведен због мале количине сачуване грађе. Шкартирани су само дупликати докумената.

Допуне

Систем сређивања

Опши списи сређени су по дјеловодном броју, платни листе по годинама, а унутар година по мјесецима. Персонални досјеји сређени по абецеди.

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Архивска грађа је доступно у складу са Законом о архивској дјелатности (Службени гласник Републике Српске“ број 119/08) и Правилником о условима и начину коришћења архивске грађе и књижног фонда у Архиву РС.

Услови умножавања

Умножавање је дозвољено у складу са Правилником о условима и начину коришћења архивске грађе и књижног фонда у Архиву РС.

Језик грађе

Писмо грађе

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтеви

Архивска грађа је на папиру. Сачуваност архивске грађе је веома мала. Читљивиост докумената задовољавајућа.

Информативна средства

Сумарно-аналитички инвентар.

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Подручје напомена

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Подручје контроле описа

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Статус

Ниво детаљности

Датуми стварања, ревизије, отписа

Језик(ци)

Писмо(а)

Извори

Подручје улазног инвентара

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места