Мјесни народни одбор Саница

Подручје идентификације

Врста ентитета

Правно лице

Званични облик назива/имена

Мјесни народни одбор Саница

Упоредни облик(ци) назива/имена

Стандардизована форма(е) назива/имена према другим правилима.

Други облик(ци) назива/имена

Идентификатори за правна лица

Подручје описа

Датуми постојања

1947-1952

Историјат

Мјесни народни одбори су били ниже управне јединице које су дјеловале у саставу среза. Законом о административној подјели НР БиХ у 1947. години мјесни народни одбор Саница био је у саставу среза Кључ и обухватао је мјеста Саница Горња, Саница Доња, Биљани, Будељ, Завоље, Корјеново и Присјека. У 1952. години донесен је Закон о подјели Народне Републике Босне и Херцеговине на срезове, градове и општине којим се укидају мјесни народни одбори као управне јединице, а формирају се народни одбори општина. Мјесни народни одбор Саница престаје с дјеловањем, а његово подручје припада под надлежност Народног одбора општине Кључ.

Мјеста

Правни статус

Функције, занимања и активности

Према Општем закону о нароним одборима из 1946 године произилазе основна начела, надлежности и задаци мјесних народних одбора. Поред обављања основних функција и задатака, посебна надлежност мјесног народног одбора је у остваривању пољопривредног плана, материјално-културном подизању мјеста, комуналним задацима, унапређењу заната и мјесне индустрије, као и посредовање у правилној размјени добара између града и села.

Надлежности/извори овлаштења

Унутрашња структура/генеалогија

Општи контекст

Подручје веза/односа

Подручје приступних тачака.

Занимања

Подручје контроле

Идентификатор нормативног записа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Статус

Ниво детаљности

Датуми креирања, измене или брисања

Језик(ци)

Писмо(а)

Извори

Напомене о одржавању

  • Међумеморија

  • Извези

  • EAC