Министарство информација Републике Српске

Подручје идентификације

Врста ентитета

Правно лице

Званични облик назива/имена

Министарство информација Републике Српске

Упоредни облик(ци) назива/имена

  • Ministarstvo informacija Republike Srpske

Стандардизована форма(е) назива/имена према другим правилима.

Други облик(ци) назива/имена

  • Министарство информисања Републике Српске

Идентификатори за правна лица

Подручје описа

Датуми постојања

1992-2000

Историјат

Министарство информација основано је Законом о министарствима из 1992. године (Службени гласник српског народа у Босни и Херцеговини, 11/92). Министарство информисања врши управне и друге стручне послове који се односе на: уређивање, развој и остваривање јавног информисања; јавна гласила и друга средства јавног информисања, рад, материјални, технички и кадровски развој јавних предузећа информативне дјелатности, концепт радио-дифузног система у Републици, развој информативне дјелатности, информативну дјелатност према иностранству, инострану информативну дјелатност у Републици, информисање грађана на раду и боравку у иностранству и исељеника, обавјештавање јавности о раду републичких органа, координацију истраживања политичког јавног мјења за потребе републичких органа, издавање публикација за потребе домаће и иностране јавности и друге послове који му се ставе у надлежност.

Мјеста

Правни статус

Функције, занимања и активности

Надлежности/извори овлаштења

Унутрашња структура/генеалогија

Општи контекст

Подручје веза/односа

Подручје приступних тачака.

Занимања

Подручје контроле

Идентификатор нормативног записа

MInfRS

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Статус

Ниво детаљности

Датуми креирања, измене или брисања

Језик(ци)

Писмо(а)

Извори

Напомене о одржавању

  • Међумеморија

  • Извези

  • EAC