Приказивање 715 резултата

Архивски опис
Само описи највишег нивоа
Приказ штампања Види:

44 резултата са дигиталним објектима Прикажи резултате са дигиталним објектима

Мјесни народни одбор Пискавица

 • BA ARSBL 0184
 • Фонд
 • 1945–1952

У фонду су сачувани повјерљиви, општи и списи без броја. Будући да је архивска грађа настала дјеловањем органа локалне управе, сачувани списи говоре о задужењима, активностима и потребама уже локалне заједнице. МНО Пискавица је био у саставу СНО ...

Мјесни народни одбор Пискавица

Мјесни народни одбор Подлипци

 • BA ARSBL 0186
 • Фонд
 • 1945–1952

У фонду је сачувана преписка између овог одбора и СНО Јајце која се односи на расподјелу додјељених контингената робе, организацију разних акција, давање података за лица која се траже преко организације Црвеног крста, попис ратне штете, одржавањ...

Мјесни народни одбор Подлипци

Збирка плаката

 • BA ARSBL 0203
 • Збирка
 • 1923 - 2020

Плакати, леци и брошуре настале дјеловањем многих актера у свим сферама јавног живота на подручју Бањалуке и Босанске Крајине. Највећи број плаката, летака и брошура потиче из домена јавне управе, политике (укључујући изборе), културе (позоришта, ...

Архив Републике Српске

Збирка оријенталних рукописа

 • BA ARSBL 0204
 • Збирка
 • 1596 - 1925

Рукописе чине садржаји који се односе на: филозофска разматрања појединих питања, коментаре филозофских изрека, коментаре дјела (мукаддима) и шеријатских правних дјела, правила читања курана (таџвид), писмене споразуме (сул-наме), молитве (дове), ...

Архив Босанске Крајине

Збирка фотографија

 • BA ARSBL 0205
 • Збирка
 • oд 1880-их

Збирку чине визуелни записи из свих сфера друштвеног живота с подручја Бањалуке и Босанске Крајине. Фотографије потичу из свих деценија двадесетог вијека, од којих је гро сакупљен током формирања и сређивања збирке од средине 1970-их година. Најве...

Архив Босанске Крајине

Збирка фотографија: албуми

 • BA ARSBL 0205A
 • Збирка

Збирку чине фотографије садржане у албумима, а њихов је садржај разновстан: од политичке историје, преко различитих догађаја до приказа школа, предузећа и архитектонских остварења. Највећи дио се односи на Бањалуку и/или Босанску Крајину у времену...

Архив Босанске Крајине

Резултати 151 до 175 од 715