Приказивање 715 резултата

Архивски опис
Само описи највишег нивоа
Приказ штампања Види:

44 резултата са дигиталним објектима Прикажи резултате са дигиталним објектима

Народни одбор општине Ивањска

 • BA ARSBL 0125
 • Фонд
 • 1955 - 1962

Фонд НОО Ивањска чине записници, одлуке и рјешења са сједница НОО Ивањска, перспективни планови развоја, персонална документација, исплатне листе, ликвидациони картони

Народни одбор општине Ивањска

Народни одбор општине Козарац

 • BA ARSBL 0128
 • Фонд
 • 1952 - 1963

У фонду НОО Козарац су сачувани записници, одлуке и рјешења са сједница НОО Козарац, спискови: лица чија је земља конфискована, експроприсана, села и засеока, избјеглица, газдинстава, задружних и трговачких предузећа, лица учлањених у земљорадни...

Народни одбор општине Козарац

Народни одбор општине Котор Варош

 • BA ARSBL 0129
 • Фонд
 • 1955-1962

У фонду, НОО Котор Варош који је дјеломично сачуван, налазе се записници, одлуке и рјешења са сједница НОО Котор Варош.Најважније одлуке су о оснивању и спајању школа, о организацији и пословању пијаце и пијачном раду, о унутрашњој организацији и ...

Народни одбор општине Котор Варош

Народни одбор општине Крупа на Врбасу

 • BA ARSBL 0132
 • Фонд
 • 1952–1962

У фонду су сачуване књиге, повјерљива и општа архива, матична архива, записници са сједница Народног одбора Крупа, списи о старатељству, купопродајни и даровни уговори, платни спискови, буџет, завршни рачун, друштвени план, пројектна документациј...

Народни одбор општине Крупа на Врбасу

Народни одбор општине Лакташи

 • BA ARSBL 0133
 • Фонд
 • 1955-1958

У фонду НОО Лакташи се налазе записници, рјешења и одлуке са сједница НОО Лакташи као што су рјешења о: именовању секретара НОО Лакташи, управитеља народних основних школа,управника земљорадничких задруга, занатских и трговачких птедузећа, бањско-...

Народни одбор општине Лакташи

Народни одбор општине Љубија

 • BA ARSBL 0134
 • Фонд
 • 1952–1962

У фонду НОО Љубија се налазе записници, рјешења и одлуке са сједница НОО Љубија и савјета, спискови одборника и верификација мандата, зборови бирача, прописи и упутства, статути и правилници, извјештаји о раду, буџет и финансијски планови и завршн...

Народни одбор општине Љубија

Народни одбор општине Омарска

 • BA ARSBL 0136
 • Фонд
 • 1952–1962

У фонду НОО Омарска који је фрагментално сачуван, налазе се рјешења о стављању малољетника под старатељство, рјешења о разрјешењу дужности стараоца над малољетним лицима, платне листе, рјешеља о додјели социјалне помоћи, спискови стипендија и соц...

Народни одбор општине Омарска

Народни одбор општине Подмилачје

 • BA ARSBL 0139
 • Фонд
 • 1952–1955

У фонду НОО Подмилачје који је фрагментално сачуван, налази се регистар одлука и других прописа НОО Подмилачје, бирачки спискови, преписка са Среским одбором социјалистичког савеза, документација о формирању Комисије за културно просвјетни рад у 1...

Народни одбор општине Подмилачје

Народни одбор општине Приједор

 • BA ARSBL 0141
 • Фонд
 • 1955–1962

У фонду НОО Приједор се налазе записници, рјешења и одлуке са сједница НОО Приједор и савјета, спискови одборника и верификација мандата, зборови бирача, прописи и упутства, статути и правилници, извјештаји о раду, друштвени план, буџет и финансиј...

Народни одбор општине Приједор

Народни одбор општине Прњавор

 • BA ARSBL 0142
 • Фонд
 • 1955–1963

У фонду НОО Прњавор се налазе записници, рјешења и одлуке са сједница НОО Прњавор и савјета, статут општине, рјешења о оснивању, припајању и укидању основних школа, рјешења о додјели земљишта на коришћење из општенародне имовине,одлуке о давању с...

Народни одбор општине Прњавор

Народни одбор општине Србац

 • BA ARSBL 0148
 • Фонд
 • 1956–1958

У фонду НОО Србац су сачувани сједнички материјали: записници, одлуке и рјешења са сједница НОО Србац. Најзначајнија рјешења су о оснивању: школа, Здравствене станице, Антитуберкулозног диспанзера, Народне библиотеке, Општинске комуналне банке, са...

Народни одбор општине Србац

Народни одбор општине Шибовска

 • BA ARSBL 0150
 • Фонд
 • 1955–1958

У фонду НОО Шибовска су сачувани сједнички материјали: записници, одлуке и рјешења са сједница НОО Шибовска. Најзначајније сачуване одлуке су о завођењу мјесног самодоприноса по селима за изградњу далековода Прњавор –Шибовска, о броју школских одб...

Народни одбор општине Шибовска

Народни одбор општине Шипраге

 • BA ARSBL 0151
 • Фонд
 • 1955–1958

У фонду НОО Шипраге су сачувани сједнички материјали: записници, одлуке и рјешења са сједница НОО Шипраге. Најзначајније сачуване одлуке су о унутрашњој организацији управних органа, оснивању Народне библиотеке, рјешење о додјели и замјени земљишт...

Народни одбор општине Шипраге

Народни одбор општине Челинац

 • BA ARSBL 0153
 • Фонд
 • 1955–1958

У фонду НОО Челинац су сачувани сједнички материјали: записници, одлуке и рјешења са сједница НОО. Најзначајније сачуване одлуке су о унутрашњој организацији управних органа, оснивању Народне библиотеке, рјешење о додјели и замјени земљишта из опш...

Народни одбор општине Челинац

Резултати 101 до 125 од 715