Приказивање 818 резултата

Архивски опис
Кутија
Напредне опције претраживања
Приказ штампања Види:

Општи списи

1. Допис Органа земаљске комисије за утврђивање злочина окупатора и његових помагача за округ Бањалука којим враћа Среској комисији за утврђивање ратних злочина у Приједору неке записнике на допуну; број 2/45; Л:4 ; ћирилица и латиница;2. Записник...

Општи списи

46. Извјештај СНО-а Приједор Среској комисији за утврђивање ратних злочина у Приједору о злочинима над Јеврејима; број 76/45; Л:1; латиница;47. Извјештај Општинског народног одбора Паланчиште да је престала са радом њихова комисије за испитивање з...

општи списи

1.Записник о саслушању (исказу) састављен 11. 3.1945. године: оштећени Коста Зрнић из Пискавице; Л: 12. Записник о саслушању (исказу) састављен 12. 3.1945. године: оштећена Миља Драгић из Пискавице; Л: 13. Записник о саслушању (исказу) састављен 1...

општи списи

1. Записник о саслушању оштећеног Стеве Кончара из села Јаруге састављен 29. 9. 1944. године; број 40/44; Л:1,2. 2. Записник о саслушању оштећене Евице Кончар из села Јаруге састављен 29. 9.1944. године; број 42/44; Л:1,3. Записник о саслушању о...

списи 1-83

1. Број 141/44Записник о истрази (саслушању) састављен 8. 9. 1944. године у ОНОО Стари Мајдан; оштећена Перса (Боже) Драгичевић из села Подлуга пријављује убиство оца почињено од стране усташа 27. 6. 1941. године и материјалну штету насталу пљачко...

списи

Записници сасједница Градског обскрбног уреда одржане:23. 10. 1942. године07. 11. 1942. године16. 11. 1942. године26. 11. 1942. године30. 12. 1942. године09. 01. 1943. године22. 01. 1943. године05.02. 1943. године26. 03. 1943. године17. 05. 1943. ...

Списи без броја

Молбе или потврде за додјелу зимске помоћи припадницима Хрватског домобранства с подручја општине:Бронзани Мајдан1. Аџан Иве Лука из Обровца2. Богдановић Анте Марко из Стратинске3. Иванчић Јела жена погинулог Анте из Обровца4. Јурић Николе Лука из...

општи списи

Списи са дјеловодним бројем1. Проглас Хрватског црвеног крижа - Средишњице Загреб од 15. маја 1941. године; број 779/41; 1 лист; латиница;2. Списак чиновника одјела - Ликвидатор бивше Врбаске бановине учлањених у Друштво Хрватског црвеног крижа; б...

Резултати 1 до 25 од 818