Приказивање 978 резултата

Архивски опис
Подсерија
Напредне опције претраживања
Приказ штампања Види:

153 резултата са дигиталним објектима Прикажи резултате са дигиталним објектима

Расписи, наредбе и информације

Расписи министарстава (унутрашњих послова, финансија, социјалне политике, трговине и индустрије), наредбе бана, наредбе исељеничког комесаријата Краљевине Југославије, информације разних уредништава новина и часописа, конзулата и др.Информације и ...

Извјештаји среских начелника о стању обрта и индустрије

Извјештаји о стању обрта у Кулен Вакуфу, Босанској Градишци, Босанском Новом, Бихаћу, Грачаници и другим мјестима. Унапређење кућног обрта, о развоју обрта у Врбаској бановини, изводи о општој ситуацији у индустрији и др.

Статистички подаци о кретању криминалитета

Кретање криминалитета на подручју Врбаске бановине у раздобљу од 1930. до 1940. године. Пописне листе за убијене, самоубице и случајно погинуле грађане.

Статистика позоришта

Подаци за период од 1936. до 1937 и од 1939. до 1940. године. У табелама су подаци о називу, врсти позоришта, бројном стању персонала, број представа у години и др. на подручју Врбаске бановине.

Подаци о социјалним и здравственим установама и остали подаци социјалне политике

Географска карта здравствених установа на подручју Врбаске бановине, преглед бановинских болница Врбаске бановине од 1930. до 1935. године. Статистички подаци о подјели земљишта (инвалидима, бескућницима, добровољцима и др.), о раду антитуберкулоз...

Главна писарница

Списи се односе на регулисање радног времена у канацеларијама, распореду дежурства у зградама, предаја архиве, размјештај канцеларија, рад комисија за полагање државних стручних испита, правилници за одржавање банске палате, о потребама отварања н...

Огласи и молбе за претплату на службени лист

Штампање огласа, опомене због претплате, наручивање службених новина, разни материјали упућени уредништву службених новина, опомене због претплате и др.

Економат и рачуноводство

Снабдијевање канцеларијским материјалом, исплате за разне набавке, исплате за воду, струју, телефонске рачуне, претплату на службени лист и друге часописе, изводи из стања благајни, прегледи каса, списи упућени финансијској дирекцији у Бањалуци, р...

Дјелатност банака, дионичарских друштава и задруга

Спискови акционарских друштава, обавијести о годишњим скупштинама банака и записници са скупштина, записници са редовних скупштина задруга, о фабрици целулозе у Дрвару, извјештаји о раду друштва „Уне“, за индустрију дрвета у Босанској Дубици, осни...

Саобраћај

Успостава поштанског саобраћаја на линији Босанска Крупа-Босански Петровац, уређење продаје бензина за аутомобиле, приједлог „Путника“ за отварање своје билетарнице у Бањалуци, ред вожње аутобуса, пријаве због саобраћајних прекршаја и др.

Занатске, трговачке и друге сличне школе

Подаци о раду школа, наставном особљу, финансијском пословању школа. Прописи за занатске и стручне школе. Оснивање и рад школских одбора.

Туризам

Формирање одјељка за туризам у срезовима и испоставама Банске управе, бројни подаци туриста по мјестима. Унапређење културних прилика града Јајца због туризма.

Унапређење спољне трговине и сајмови

Трговина пернатом живином и јајима, промет робе на годишњим сајмовима, подаци о роби која се продавала на сајмовима у Бањалуци у 1930 години, укидање годишњих вашара, извјештаји о трговини шљивом и другим воћем, сточни сајмови, споразуми о трговин...

Помоћ грађанима, установама и друштвима

Молбе за стипендије, помоћ друштву „Змијање“, Црвеном крсту, помоћ одборима за градњу цркви, споменика и др. Помоћ занатском друштву „Хуријет“, друштву Југословенских агрокултурних техничара у Прагу, помоћ спортском друштву „Викторија“ у Бањалуци ...

Резултати 1 до 25 од 978