Приказивање 410 резултата

Архивски опис
Краљевска банска управа Врбаске бановине
Напредне опције претраживања
Приказ штампања Види:

1 резултата са дигиталним објектима Прикажи резултате са дигиталним објектима

Краљевска банска управа Врбаске бановине

  • BA ARSBL 0009
  • Фонд
  • 1929 - 1941

Фонд садржи књиге и списе свих осам одјељења Банске управе, укључујући сваку форму документације: расписе, дописе, елаборате, извјештаје, пројекте, формуларе, молбе, жалбе, досијеа, нацрте и друго. Списи се односе на сваки сегмент живота и рада у ...

Краљевска банска управа Врбаске бановине

Расписи, наредбе и информације

Расписи министарстава (унутрашњих послова, финансија, социјалне политике, трговине и индустрије), наредбе бана, наредбе исељеничког комесаријата Краљевине Југославије, информације разних уредништава новина и часописа, конзулата и др.Информације и ...

Извјештаји среских начелника о стању обрта и индустрије

Извјештаји о стању обрта у Кулен Вакуфу, Босанској Градишци, Босанском Новом, Бихаћу, Грачаници и другим мјестима. Унапређење кућног обрта, о развоју обрта у Врбаској бановини, изводи о општој ситуацији у индустрији и др.

Статистички подаци о кретању криминалитета

Кретање криминалитета на подручју Врбаске бановине у раздобљу од 1930. до 1940. године. Пописне листе за убијене, самоубице и случајно погинуле грађане.

Статистика позоришта

Подаци за период од 1936. до 1937 и од 1939. до 1940. године. У табелама су подаци о називу, врсти позоришта, бројном стању персонала, број представа у години и др. на подручју Врбаске бановине.

Подаци о социјалним и здравственим установама и остали подаци социјалне политике

Географска карта здравствених установа на подручју Врбаске бановине, преглед бановинских болница Врбаске бановине од 1930. до 1935. године. Статистички подаци о подјели земљишта (инвалидима, бескућницима, добровољцима и др.), о раду антитуберкулоз...

Главна писарница

Списи се односе на регулисање радног времена у канацеларијама, распореду дежурства у зградама, предаја архиве, размјештај канцеларија, рад комисија за полагање државних стручних испита, правилници за одржавање банске палате, о потребама отварања н...

Резултати 1 до 25 од 410