Општинска комисија за утврђивање ратних злочина окупатора и њихових помагача Паланчиште

Подручје идентификације

Врста ентитета

Правно лице

Званични облик назива/имена

Општинска комисија за утврђивање ратних злочина окупатора и њихових помагача Паланчиште

Упоредни облик(ци) назива/имена

Стандардизована форма(е) назива/имена према другим правилима.

Други облик(ци) назива/имена

Идентификатори за правна лица

Подручје описа

Датуми постојања

Историјат

Комисија за испитивање злочина окупатора и његових помагача при Општинском народноослободилачком одбору општине Паланчиште формирана је у септембру мјесецу 1944. године . Комисија је на терену завршила посао у јануару 1945. године, док је преписивање оргиналних записника у два примјерка трајало неколико мјесеци , односно до јула 1945. године, када је комисија престала с радом.

Мјеста

Правни статус

Функције, занимања и активности

Задатак комисије је био је да у општини Паланчиште истражи све злочине окупатора и домаћих издајника, тј. да прикупи податке о: убиствима, тјелесним повредама, интернираним, осудама и хапшењима, силовањима, паљевинама, бомбардовањима мирног становништва, одузимању, уништавању или оштећењу приватне или државне имовине и осталих добара, као и културно умјетничких дјела и историјских споменика. Као доказни материјал служили су искази извршиоца и његових саучесника, искази свједока и свих лица која могу пружити било какве доказе и податке о злочину, злочинцу или начину извршења дјела, исправе и документа (службени акти), писмо, леци, плакате, књиге, новине и друго, као и сва средства и предмети који могу послужити утврђивању злочина, мјесту и времену његовог извршења.
Општинска комисија у Паланчишту је водила истрагу, а Орган земаљске комисије за утврђивање злочина окупатора и његових помагача за округ Козара је водио надзор над тим радом, дајући потребна упутства, савјете, пружала помоћ и координирала рад.

Надлежности/извори овлаштења

Унутрашња структура/генеалогија

У Комисију су изабрани следећи чланови: Милан Сарајлић, предсједник, Милан Кондић, члан и Гојко Вукадиновић, записничар. Трећи члан комисије је предсједник сеоског народноослободилачког одбора у коме комисија ради.

Општи контекст

Подручје веза/односа

Подручје приступних тачака.

Занимања

Подручје контроле

Идентификатор нормативног записа

OpKUZO-Pa

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Статус

Ниво детаљности

Датуми креирања, измене или брисања

Језик(ци)

Писмо(а)

Извори

Напомене о одржавању

  • Међумеморија

  • Извези

  • EAC