Републички протокол Републике Српске

Подручје идентификације

Врста ентитета

Правно лице

Званични облик назива/имена

Републички протокол Републике Српске

Упоредни облик(ци) назива/имена

  • Republički protokol Republike Srpske

Стандардизована форма(е) назива/имена према другим правилима.

Други облик(ци) назива/имена

Идентификатори за правна лица

Подручје описа

Датуми постојања

1995-2003

Историјат

Влада Републике Српске уз сагласност Предсједника и Народне скупштине донијела је Уредбу о Републичком протоколу, број: 02-92 од 28. марта 1995. године. Према поменутој уредби Републички протокол се оснива као заједничка служба предсједника Републике, Народне скупштине и Владе Републике Српске, а може обављати протоколарне послове и за потребе других републичких, градских и општинских органа. Сједиште Републичког протокола од 1995. године до1998. године било је у Сарајеву (Пале), а касније у Бањалуци. Своју дјелатност Републички протокол је обављао у канцеларијама у Српском Сарајеву и у Бањалуци. Влада Републике Српске, на сједници од 23. јуна 2003. године, донијела је Уредбу о укидању Републичког протокола.

Мјеста

Правни статус

правно лице

Функције, занимања и активности

Републички протокол обављаo протоколарне послове који се односе на:

1. посјете шефова страних држава, влада и партија, државних и државно-партијских и других делегација и личности који долазе у Републику Српску;
2. наступне, радне и друге посјете шефова дипломатских представништава и осталих дипломатских представништава и осталих дипломатских и конзуларних представника који долазе у Републику Српску;
3. посјете републичких функционера и делегација Републике Српске страним државама;
4. државне и вјерске прославе и друге свечаности и манифестације;
5. уручивање одликовања и признања која врше представници органа Народне скупштине, Владе и Предсједника.
Републички протокол пружаo je стручну помоћ у организовању рада и вршењу протоколарних послова у одговарајућим стручним службама општинских органа управе и Српског града Сарајева. За сваку протоколарну посјету или манифестацију Републички протокол у сарадњи са органом или организацијом за коју обавља протоколарни посао, израђивао је програм и обезбјеђивао је његово извршење. У циљу успјешне реализације протоколарних послова и задатака Републички протокол сарађивао је са државним органима, а нарочито са Министарством иностраних послова, Министарством унутрашњих послова и Министарством одбране

Надлежности/извори овлаштења

Унутрашња структура/генеалогија

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста oдређено је да Републичким протоколом руководи Шеф кога поставља Влада, а систематизацију радних мјеста чине:

  • замјеник шефа,
  • стручни савјетник за преводилачке и протоколарне послове,
  • стручни савјетник за протоколарне послове,
  • самостални стручни сарадник за превођење и протоколарне послове,
  • самостални стручни сарадник за протоколарне послове, виши стручни сарадник за протоколарне послове,

стручни сарадник за протоколарне послове и

  • возач

Општи контекст

Подручје веза/односа

Подручје приступних тачака.

Занимања

Подручје контроле

Идентификатор нормативног записа

RPRS

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Статус

Ниво детаљности

Датуми креирања, измене или брисања

Језик(ци)

Писмо(а)

Извори

Напомене о одржавању

  • Међумеморија

  • Извези

  • EAC