Надзорничтво народне заштите за град и котар Бањалука

Подручје идентификације

Врста ентитета

Правно лице

Званични облик назива/имена

Надзорничтво народне заштите за град и котар Бањалука

Упоредни облик(ци) назива/имена

Стандардизована форма(е) назива/имена према другим правилима.

Други облик(ци) назива/имена

Идентификатори за правна лица

Подручје описа

Датуми постојања

1941-1945

Историјат

Законском одредбом о оснутку Народне заштите Независне Државе Хрватске број CXCII.604 Z.p.- 1941. оснива се Народна заштита као устројба Хрватског домобранства за спречавање и одстрањивање свих непосредних и посредних опасности, ратних и природних недаћа и несрећа, те уклањање њихових штетних посљедица за народни живот, господарство и промет на цјелокупном подручју Независне Државе Хрватске.
Mјере Народне заштите дужни су проводити сви становници као и све правне особе, сва друштва и сви одговорни чимбеници установа, завода и подузећа јавног и приватног права, уколико имају своја сједишта и имовину на државном подручју, односно уколико на том подручју врше пословање.
Ради извођење свих радова на Народној заштити и за надзор над њима подручје Независне Државе Хрватске дијели се на:
1. Покрајине НЗ
2. Жупе НЗ
3. Котаре НЗ
4. Кругове НЗ

За сарадњу и усклађивање свих припрема и радова на народној заштити унутар појединих заштитних подручја оснивају се надзорничтва Народне заштите као посебни уреди министарства хрватског домобранства Она уз помоћ подручних војних области, области опште управе, самоуправе, државних, самоуправних и посебних установа, завода и подузећа уређују
1.самозаштиту и проширену самозаштиту ( кућну заштиту, заштиту сусједства, заштиту установа)
2. велеобртничку заштиту( заштиту велеобртних подузећа и великих уређаја)
3. јавне службе сигурности и помоћи2.
На основу сачуване грађе може се закључити да је Надзорничтво Народне заштите за град и котар Бањалука радило од краја 1941. године до априла 1945. године.

Мјеста

Правни статус

Функције, занимања и активности

Надлежности/извори овлаштења

Унутрашња структура/генеалогија

Општи контекст

Подручје веза/односа

Подручје приступних тачака.

Занимања

Подручје контроле

Идентификатор нормативног записа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Статус

Ниво детаљности

Датуми креирања, измене или брисања

Језик(ци)

Писмо(а)

Извори

Напомене о одржавању

  • Међумеморија

  • Извези

  • EAC