Комисија за испитивање злочина окупатора и његових помагача при Општинском народноослободилачком одбору Стари Мајдан

Подручје идентификације

Врста ентитета

Правно лице

Званични облик назива/имена

Комисија за испитивање злочина окупатора и његових помагача при Општинском народноослободилачком одбору Стари Мајдан

Упоредни облик(ци) назива/имена

Стандардизована форма(е) назива/имена према другим правилима.

Други облик(ци) назива/имена

Идентификатори за правна лица

Општинска комисија за испитивање ратних злочина Стари Мајдан

Подручје описа

Датуми постојања

Историјат

Да би се утврдио број људи убијених у току другог свјетског рата, начин на који је извршен злочин над тим људима, врста и висина материјалне штете коју је Југославија имала у току рата, Предсједништво Антифашистичког вијећа народног ослобођења Југославије донијело 30. новембра 1943. године Одлуку о оснивању Државне комисије за испитивање злочина окупатора. На основу те одлуке Национални комитет ослобођења Југославије, на сједници одржаној 6. маја 1944. године, донио је Правилник о раду Државне комисије, којим су утврђени дјелокруг и начин њеног рада. На основу члана 9 поменутог правилника, Земаљско антифасистичко вијеће народног ослобођења Босне и Хецеговине на свом другом засједању од 30. 6. до 2. 7.1944. године, донијело је Одлуку о успостављању Земаљске комисије за испитивање злочина окупатора и његових помагача,1 која је ступила на снагу 1.7.1944. године.
У циљу утврђивања одговорности, проналажења и привођења суду свих лица који су, у својству окупатора или његових помагача, одговорна за злочине учињене над народима БиХ, Земаљска комисија је формирала своје органе при обласним и окружним народноослободилачким одборима и општинске (градске) комисије у општинама (градовима).
Комисија за испитивање злочина окупатора и његових помагача при Општинском народноосТачни подаци о престанку рада ове Комисије нису пронађени у грађи. На основу докумената из фонда Орган Босанско-Херцеговачке Земаљске комисије за испитивање злочина окупатора и његових помагача за округ Подгрмеч број 56/45 од 27. 1.1945. године може се закључити да је ова Комисија радила и у јануару 1945. годинелободилачком одбору Стари Мајдан2 формирана је почетком септембра 1944. године 3.ОНОО Стари Мајдан припадао је СНОО Сански Мост и и округу Подгрмеч.

Мјеста

Правни статус

Функције, занимања и активности

Комисија је имала задатак да прикупи податке о : убиствима, тјелесним повредама, интрнираним, осудама, хапшењима, силовањима, паљевинама, бомбардовањима мирног становништва, одузимању, уништавању, или оштећењу приватне или државне имовине и осталих добара, као и културно-умјетничких дјела и историјских споменика. Као доказни материјал служили су искази извршиоца и његових саучесника, искази свједока и свих лица која су могла пружити било какве доказе и податке о злочину, злочинцу или начину извршања дијела, исправе и документа (службени акти, писмо, леци, плакате, књиге, новине и друго) као и сва средства и предмети који су могла послужити утврђивању злочина, мјесту и времену његовог извршења.
Општинска комисија у Старом Мајдану водила је истрагу, а Орган Босанско-Херцеговачке Земаљске комисије за испитивање злочина окупатора и његових помагача за округ Подгрмеч је водио надзор над тим радом дајући потребна упутства, савјете, пружала помоћ и координирала рад.

Надлежности/извори овлаштења

Унутрашња структура/генеалогија

.У комисију су изабрани следећи чланови:Шобот Владо, Војин Чучак, Миле Борјеновић, Јевро Добријевић, Божо Библија, Мићо Илић и Алија Терзић. За предсједника Комисије изабран је Владо Шобот, а за записничара Мирко Добријевић.

Општи контекст

Подручје веза/односа

Подручје приступних тачака.

Занимања

Подручје контроле

Идентификатор нормативног записа

OpKUZO-SM

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Статус

Ниво детаљности

Датуми креирања, измене или брисања

Језик(ци)

Писмо(а)

Извори

Напомене о одржавању

  • Међумеморија

  • Извези

  • EAC