Женски дом Средње економске школе Бањалука

Подручје идентификације

Врста ентитета

Правно лице

Званични облик назива/имена

Женски дом Средње економске школе Бањалука

Упоредни облик(ци) назива/имена

Стандардизована форма(е) назива/имена према другим правилима.

Други облик(ци) назива/имена

  • Дом Средње економске школе

Идентификатори за правна лица

Подручје описа

Датуми постојања

1948-1953

Историјат

Ђачки дом Министарства трговине и снадбјевања у Бањалуци почео је радити 1. 9. 1948. у саставу Државне трговачке академије. Био је смјештен у згради Друштва „Препород“ у Улици Џинића број 11 код Гимназије. Зграда са 12 просторија била је трошна, неусловна и слабо опремљена намјештајем. Закупнину је плаћало Министарство трговине и снадбјевања Босне и Херцеговине. У дому је било смјештено 96 ученица који су похађали трговачку академију, индустријску школу за обраду и прераду метала и државну средњу техничку школу. Из архивске грађе се може видјети да Дом почетком 1952. послује под називом Женски средњошколски ђачки дом Трговачке академије. Установа са самосталним финансирањем постаје средином 1952. и мијења име у Женски дом Средње економске школе под руководством Градског народног одбора Бањалука. Први управник Дома је била Нада Ковачевић, професор Трговачке академије од 1. 10. 1948. до 4. 11. 1949. Дужност је обављала хонорарно. Вукосава Смиљанић је била директор од 1. 9. 1949. до 30. 6. 1950, Станислава Валенчић од 1. 7. 1950. до 13. 12. 1950, Милица Врањешевић од 14. 12. 1950. до 17. 10. 1952. Послије ње управник дома био је Махмут Салчић до расформирања дома 1. 3. 1953.

Мјеста

Правни статус

Функције, занимања и активности

Задатак дома био је смјештај женске омладине Трговачке академије, а касније и осталих школа, ради похађања школе и просвјетно-васпитног уздизање.

Надлежности/извори овлаштења

Унутрашња структура/генеалогија

У дому је поред управника и економа била запослена два васпитача и шест помоћних радника.

Општи контекст

Подручје веза/односа

Подручје приступних тачака.

Занимања

Подручје контроле

Идентификатор нормативног записа

ŽDSEŠBL

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Статус

Ниво детаљности

Датуми креирања, измене или брисања

Језик(ци)

Писмо(а)

Извори

Напомене о одржавању

  • Међумеморија

  • Извези

  • EAC